Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Stages

In overleg met ACTA biedt SBT aan studenten stagemogelijkheden in het kader van de klinische keuzevakperiode.
Stages kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van SBT of een deel. Voorts is het mogelijk om een combinatie met de afdeling Mondziekte en Kaakchirurgie VUmc af te spreken.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met mw. van Mierlo (020-5980241 of r.v.mierlo@sbt.acta.nl.

SBT biedt in overleg met de opleiding Mondhygiëne stages aan studenten mondhygiëne aan.

SBT biedt in overleg met de opleiding ROC stages aan tandartsasistenten in opleiding aan. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het hoofd kliniek (020-5980540).

SBT is een door Calibris erkend leerbedrijf.

Calibris certificaat