Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Postinitiële opleidingen

+ Opleiding Geriatrie

logo NVGD

logo SBT

Hebben kwetsbare ouderen jouw belangstelling?

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie. Vanaf 1 januari 2016 kan een nieuwe lichting starten met de opleiding.

Mondzorg  verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt aparte kennis, attitude en vaardigheden van een tandarts. Vanaf januari 2014 bestaat aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam de mogelijkheid de differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie te volgen. Deze driejarige opleiding (3 dagen per week, waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

Specialist

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. Het diploma geeft recht op inschrijving in het register tandarts-geriatrie. De NMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding vindt plaats in een verpleeghuis, een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De masterclasses, trainingsdagen, supervisies en cursussen vinden voornamelijk plaats in ACTA te Amsterdam.

Onderwijsaanbieder

De opleiding tot tandarts-geriatrie wordt gecoördineerd door de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT)  te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Kosten

De kosten (voor masterclasses, trainingsdagen, supervisiebijeenkomsten en begeleiding door de onderwijscommissie) zijn € 3.300,- per jaar. Dit is exclusief de kosten voor de cursussen in de theoretische modules en kosten horend bij het onderzoek.

Kijk voor meer informatie op www.opleidingenbijzonderetandheelkunde.nl of neem contact op via ade@acta.nl of 020-5980 449.


+ Opleidingen

SBT heeft regelmatig nieuwe leden van de tandartsstaf nodig, onder meer door pensionering van zittende stafleden. Daarom biedt SBT aan tandartsen die belangstelling hebben voor werken bij SBT de mogelijkheid om zich (verder) te bekwamen in de bijzondere tandheelkunde. Hierbij wordt aangesloten bij de differentatie opleidingen van de NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en ProthetischeTandheelkunde) en de VBTGG ( Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg van Gehandicapten). In het kader van deze wetenschappelijke verenigingen zijn van belang:

  • de opleiding tot tandarts Maxillo-Faciale Protethiek (TMFP)
  • de opleiding tot tandarts Angstbegeleiding (TA)
  • de opleiding tot tandarts Gehandicaptenzorg (TG)
  • de opleiding tot tandarts Geriatrie (TGe)

Op basis hiervan worden individuele opleidingsprogramma’s afgesproken.
In het kader van de opleiding tot Kindertandarts van de afdeling Pedodontologie van ACTA (erkend door de NVvK (Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde) biedt SBT stages aan

Belangstellenden kunnen contact opnemen : voor Angstbegeleiding & Gehandicaptenzorg met Reina Evendik r.evendik@acta.nl en voor Geriatrie met Mirjam Tromp m.tromp@acta.nl 

Zoekt u informatie betreffende de opleidingen bezoek dan de site Opleidingen Bijzondere Tandheelkunde