Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Afspraken en contact

+ Afspraken maken, wijzigen of afzeggen

Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen verzoeken wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

Van maandag t/m vrijdag tussen 07:45 en 16:15 uur kunt u hiervoor bellen naar 020-5980450, buiten deze tijden en in de weekenden kunt u een e-mail sturen naar info@sbt.nl .
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd brengt SBT u een deel van de gereserveerde tijd in rekening (zie hiervoor het hoofdstuk “niet komen of te laat komen op  een afspraak”).

Als u te laat komt op uw afspraak bestaat de kans dat niet de hele behandeling kan worden uitgevoerd of zelfs geannuleerd moet worden wegens tijdgebrek. SBT brengt u een deel van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening wanneer u zonder (tijdig) bericht niet op uw afspraak bent gekomen.


Tarieven bij niet nagekomen afspraken
€ 50,00 bij een afspraak met één behandelaar
€ 100,00 bij een afspraak met twee behandelaars
€ 300,00 bij een afspraak voor narcose, ook wanneer u niet nuchter op de afspraak komt en de behandeling niet door kan gaan.
Wanneer u (regelmatig) zonder geldige reden niet op uw afspraak komt kan SBT besluiten u als patiënt uit te schrijven. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht


+ Spoedhulp

In geval van een acute (pijn-)klacht kunnen SBT-patiënten na sluitingstijd gebruik maken van de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis op de Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam. Telefoonnummer 020-7234848. Aan de behandelingen buiten de openingstijden van de SBT zijn kosten verbonden die ter plekke betaald moeten worden (contant of pin).
Houd u rekening met extra kosten in verband met een toeslag voor behandeling in de avond/nacht.
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele restitutieaanvragen bij uw zorgverzekeraar.