Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Bijzondere situaties

+ Vertegenwoordiging

Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw belangen te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. De behandelaar moet uw vertegenwoordiger om toestemming vragen voor behandelingen of onderzoeken.

Een vertegenwoordiger kan uw echtgenoot of partner zijn. Als deze er niet is kunnen uw ouders, uw kinderen, uw broer of zus u vertegenwoordigen. Als er echter een wettelijke vertegenwoordiger als de curator of de mentor is benoemd of u heeft iemand schriftelijk gemachtigd om als vertegenwoordiger voor u op te treden, komt deze als eerste in aanmerking om u te vertegenwoordigen.


+ Minderjarigen

Als de patiënt nog onder de 18 jaar is en dus minderjarig, gelden afhankelijk van de leeftijd van de patiënt verschillende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging.

De minderjarigen worden in drie groepen ingedeeld:

  • Patiënten die jonger zijn dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders. De behandelaar informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan. De ouders moeten hiervoor toestemming geven. De behandelaar informeert het kind op zijn begripsniveau.
  • Patiënten die tussen de 12 en 16 jaar oud zijn gaan samen met hun ouders de behandelovereenkomst aan. De behandelaar moet zowel de patiënt als de ouder informeren en om toestemming vragen.
  • Patiënten van 16 jaar en ouder mogen zelf een behandelingsovereenkomst aangaan en worden dus niet door hun ouders vertegenwoordigd.

Patiënten van 12 jaar en ouder die niet wilsbekwaam zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Zij worden wel zoveel mogelijk naar hun bevattingsvermogen geïnformeerd.