Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Hartelijk dank aan alle (begeleiders van) patiënten die onze enquête eind 2018 hebben ingevuld.
Wij willen de uitslag van onze patiëntenenquête graag met u delen:
- antwoorden op de meerkeuzevragen
analyse van alle antwoorden (ook op de open vraag)

De deelnemers aan de patiëntenenquête hebben onze dienstverlening gemiddeld gewaardeerd met een 8! Een prachtig cijfer natuurlijk, waar we heel blij mee zijn.

Uiteraard waren er ook verbeterpunten. Met de meest genoemde zijn we inmiddels al aan de slag. We houden julie op de hoogte.

 

Bijzondere Tandheelkunde

Bijzondere Tandheelkunde is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Deze aandoening of beperking kan gelegen zijn op tandheelkundig, medisch, lichamelijk, verstandelijk en/of psychologisch gebied.

De tandheelkundige zorg is complex, omdat zich als gevolg van de aandoening of beperking medische, tandheelkundig technische en/of gedragsmatige problemen kunnen voordoen bij diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Voorts blijkt dat bij de meeste patiënten meer en uitgebreidere behandelingen nodig zijn dan ‘normaal’.