Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Pijnklachten:

Wanneer u patiënt bij SBT bent kunt u bij pijnklachten op werkdagen tussen 7:45 en 16:15 uur telefonisch contact met ons opnemen, 020-5980450. Buiten werktijden belt u met de Mondzorgpoli, 020-7234848 (Slotervaartziekenhuis, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam ). Aan de behandelingen bij de Mondzorgpoli zijn kosten verbonden die ter plekke betaald moeten worden (contant of pin). Houd u rekening met extra kosten in verband met een toeslag voor behandeling in de avond/nacht. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele restitutieaanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u op de wachtlijst staat of nog niet bent ingeschreven bij SBT, kunt u bij pijnklachten niet terecht bij SBT. Hiervoor zult u naar uw eigen tandarts of naar een spoeddienst moeten gaan.

Patiënten die voor een deelbehandeling naar SBT zijn verwezen, bijvoorbeeld voor kaakgewrichtsklachten, blijven voor de reguliere behandelingen, waaronder pijnklachten, aangewezen op hun eigen huistandarts.

Bijzondere Tandheelkunde

Bijzondere Tandheelkunde is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Deze aandoening of beperking kan gelegen zijn op tandheelkundig, medisch, lichamelijk, verstandelijk en/of psychologisch gebied.

De tandheelkundige zorg is complex, omdat zich als gevolg van de aandoening of beperking medische, tandheelkundig technische en/of gedragsmatige problemen kunnen voordoen bij diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Voorts blijkt dat bij de meeste patiënten meer en uitgebreidere behandelingen nodig zijn dan ‘normaal’.